Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Дах живота Вељка Петровића

Дах живота Вељка Петровића : (разговори и писма) / Александар Пејовић. - Сомбор : Народна библиотека "Карло Бијелицки", 1985 (Сомбор : Просвета). - 160 стр. : илустр. ; 21 цм. - (Библиотека Голуб ; књ. 27)

Тираж 700.

886.1.09 Петровић
886.1-83

COBISS.SR-ID 26202375