Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Гусле

Гусле су званичан лист Савеза српских певачких друштава. Лист је излазио сваког првог дана у месецу, изузев у месецима јул и август. Излазио је у периоду од 1911. до 1914. године. Одговорни уредник је био Ђура Цвејић, а издавач Савез српских певачких друштава. Штампала га је штампарија Владимира Бајића.
Лист је настао с идејом да окупи српска певачка друштва како би заједнички неговали српску песму и музику. Још у првом броју уредништво је позвало сва певачка друштва али и пријатеље српске музике да шаљу обавештења о свему што се на пољу неговања музике и песме дешава како би што веродостојније представили слику рада.
Сваки број листа Гусле доносио је рубрику Рад Савеза и Вести из живота певачких друштава, уз које су ишле и разне додатне информације.
На крају сваког броја било је исписано:
СРБИНЕ И СРПКИЊО!
Ако ће нас у овим крајевима ђто одржати и сачувати, одржаће нас и сачуваће нас у првом реду до најмањих ситница доследно спроведено начело: свој своме. Али свој своме значи и то, да се групишемо у своја друштва; да унапређујемо и помажемо своје установе, своје читаоце, своје женске задруге, своја соколска, своја певачка друштва; да негујемо и чувамо свој језик, своју песму и своју музику.
Оснивајте дакле свугде срп. певачка друштва, удружујте се Срби певачи у Савез ваш, јер прут је у снопу јачи.