Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Бачка

Попуштање Баховог апсолутизма и класно диференцирање грађанства, довело је до стварања разних политичких странака чијим се гледиштима, програмима, ставовима јавност најбрже и најефикасније могла приближити путем штампе.

Први значајни лист на мађарском језику у Сомбору била је Bácska (Бачка), која је излазила од 7. јула 1878. до 1914. године, а њен први уредник био је Radics György (Ђерђ Радич), директор овдашње Велике гимназије.

Радич је у првом броју нагласио да лист неће служити ни једној политичкој странци, већ да ће бити орган умерене слободоумности. Уредник је предвидео и следеће:
Бавићу се проблемима наших економских, новчаних, трговинских и занатских прилика. Управо због тога сматрам потребним да све што носи назив жупанија мора да има средиште у Сомбору, јер је он средиште ове жупаније. (Периодика на мађарском језику у Сомбору од 1865. до 1918. / Каталин Каић // Домети, Сомбор, 1976).

Првих година, Bácska je redovno donosila prevode iz srpsko-hrvatskog narodnog stvaralaštva od Đerđa Radiča, Ede Margalića, Pola Demetera, Janoša Sulika, Mite Popovića...

Политичко опредељење Бачке постаје евидентно 1884. године, када је уредништво преузео Molnár István Lajos ( Иштван Молнар Лајош ), који је у свом увеодном чланку, између осталог и навео:
...ми ћемо се покорити жељи наших имућних интелектуалних суграђана што се тиче нашег будућег политичког опредељења, што је уједно и наша жеља, те, ћемо, без колебања, истаћи заставу мађарске слободне странке под чијим лепршањем ћемо се борити и радити у циљу лепше будућности наше жупаније.
(Bácska, 1884. IV évf. мárc. 4. 19. száma: Уводни чланак И. Л. Молнара).

Bácska је у прво време излазила једанпут, а од 1872. године, два пута недељно. Уредници листа били су: Radics György, dr Molnár István Lajos, dr Baloghy Ernő, Bittermann Sándor i dr Türr Aladár. Izdavač lista je bila štamparija Nandora Bitermana i sina.