Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Родољуб

Библиографски подаци 

     Родољуб, недељни лист за народну просвету, привреду и забаву, почео је да излази у Сомбору 6. јануара 1880. године, као недељник на осам страна, чиме је Сомбор добио још један ваљано уређиван лист, разноврсне садржине и привлачне типографске спољашности (Ка веку и по сомборске штампе / Радивој Стоканов // Сомбор, 2007). Први уредник Родољуба био је Петар Деспотовић,  који је напустио уредничко место због наставка студија на Бечком универзитету, али је остао власник листа. Од броја 39 из 1880. године, уредништво је преузео учитељ Јован Благојевић све док наредбом школских власти није морао да напусти то место. Трећи и последњи уредник Родољуба био је Александар Поповић од броја 10 из 1881. године. У трећој години свог постојања Родољуб је престао са излажењем.
     Издавач Родољуба био је Миливој Каракашевић, књижар из Сомбора. Лист је штампан у штампарији Фердинанда Битермана, такође у Сомбору.


Покретање и програм

    Лист је основао Петар Деспотовић,  који је уједно био и његов први одговорни уредник. Родољуб се највише бавио школским питањима, учитељским и свештеничким позивом и положајем занатлија, доносећи савете из земљорадње, воћарства и сточарства. Посебну пажњу посвећивао је узроцима економског пропадања Срба у Монархији, народним обичајима и историји народно-црквене аутономије, а редовно је објављивао песме, приповетке, фељтоне и биографије познатијих личности, уз oбиље прилога (Историја српске штампе у Угарској 1791-1914 / Василије Ђ. Крестић // Нови Сад, 1980).
    Иако је спадао у ред најбољих српских неполитичких листова, листом је подржавао опозициону политику Народне странке. Због, тога, али и због испољавања напредних педагошких схватања суочавао се са непријатељским ставом како цивилних, тако и школских власти. Као водеће личности у Родољубу су се истицали учитељи Ника Грујић Огњен, Јован Благојевић и Светислав Берић, често условљавани и дисциплински кажњавани од стране школских власти.
     Последњи број Родољуба у јавности се појавио 25. децембра 1882. године.


Излажење и тираж

     Родољуб је излазио редовно од  6. јануара 1880. до 25. децембра 1882. године. У току излажења повећао је формат почетком 1882. године (на 45 cm), али не и број страна. За  време свог постојања Родољуб је имао око 400 претплатника.