Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Tragovi

03.08.1720.

Prema popisu Bodroška županija je brojala 5.772, a Bačka županija 6.498 žitelja. U Podunavlju je među vojnicima bilo 6.114, a u Potisju 12.252, što čini 30.636 civila i vojnika sa porodicama. U Podunavlju je bilo pet "vojničkih šančeva", a u Potisju 14. Ukupan broj domaćinstava je 3.540, pod vojnom vlašću je bilo 19, a pod civilnom 55 naseobina.


03.08.1791.

U jabuku tek izgrađenog tornja Svetogeorgijevskog hrama somborskog stavljena je povelja u koju su upisani brojni ugledni građani somborski. Inače, ugovor za gradnju je zaključen prethodne godine između Josipa Hakera iz Pešte i Pravoslavne crkvene opštine somborske na iznos od 7.000 forinti.


04.08.1698.

Datirao je opis okoline Sombora neimenovani Francuz, verovatno, zaostao iza regimenti vojvode Eugena Savojskog, koji ih je nepunu godinu ranije predvodio u boju kod Sente. Pod naslovom Logorovanje blizu Sombora, između ostalog stoji da: Carska armija je sa konjicom u jednoj liniji i pešadijom u dve kolone napustila Kolut i Monoštor prolazeći kroz šume i njive raznim putevima na kojima se moglo komotno marširati jer više nije bilo reka ili močvara da se prelaze sve do močvare po imenu Mostonga. Ona izvire kao dva posebna izvora iznad Baje i oni teku paralelno do jednog kilometra ispod Sombora gde se spajaju u zajednički tok... Sombor je otvoren grad sa lepom prirodom i vinogradima, a koji je u vreme Turaka bio jak u trgovini...


06.08.1772.

U Bezdanu je obavljeno urbarijalno sređivanje po kome 368 podložnika obrađuje 4.966 jutara oranica i 1.651 jutro livada, zašta su eraru plaćali nadoknadu za zakup od 360 forinti, na boljoj zemlji sedminu, a na lošijoj devetinu od roda. Takođe, obavezani su na kuluk sa zapregom od 6.129 dana i na kuluk ručnog rada od 12.373 dana. Nadalje, seljaci su morali da daju 118 kubika ogrevnog drveta, 118 ica putera, 237 petlova, 237 kokošaka i 1.427 jaja godišnje. Dvadesetsedmoro vlasnika kuća koji nisu uzimali zemlju u zakup, obavezani su na 486 dana ručnog kuluka, a 26 podstanara na 312 dana. Opština je imala 80 jutara oranica i 90 jutara livada, a crkva 18 jutara oranica. Domaćin koji je pokušao da prevari erar morao je da izmiri štetu, ali i da izdrži 20 batina. Na ostrvu su tri ribolovna mesta za koje su žitelji plaćali 195 forinti godišnjeg zakupa.


06.08.1831.

Počela je da hara KOLERA U BEZDANU, a epidemija je potrajala tačno mesec dana, za koje vreme je obolelo 700-800 ljudi, a umrlo približno 350 jer se tada još nije upisivao uzrok smrti u matične knjige.