Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Голуб

Библиографски подаци

Голуб, илустровани лист за српску младеж са сликама, излазио је у Сомбору у периоду од 11. јануара 1879. године, до двоброја 11/12 (новембар-децембар) из 1913. године. Пуних 28 година га је уређивао, учитељ и управитељ Српске више девојачке школе, Јован Благојевић (1879-1906). Благојевића је на месту уредника наследио Коста Стојачић (1907-1914). Голуб је издавала књижарница Миливоја Каракашевића. До броја 1 из 1909. године, лист се штампао у штампарији Фердинада Битермана, а потом у штампарији Владимира П. Бајића. Од броја 1 из 1910. године, бригу о штампању листа преузела је штампарија М. Бикара и другова. Двоброј 1/2 из 1913. године штампан је у штампарији Владимира Бајића, да би штампање листа до краја излажења (број 3/4 из 1913. године), преузела штампарија Гиге Јовановића у Турском Бечеју. У неколико наврата Голуб је бележио промене у поднаслову, па је тако у броју 1 из 1898. године био насловљен као илустровани лист за српску младеж са сликама, од броја 1 из 1902. године, лист са сликама за српску младеж, а од броја 1 из 1909. године, лист за српску младеж. 

Покретање и програм

Голуб је покренут 1879. године, у часу када Срби нису имали други дечји лист, излазећи једанпут месечно, а од 1892. два пута, избројао је у свом дугом лету 35 година, док се није угасио у освит Првог светског рата (Ка веку и по сомборске штампе / Радивој Стоканов // Сомбор, 2007). Голуб је доносио књижевне прилоге и занимљивости из разних области, кратке прегледе нових бројева појединих српских листова и часописа, приказе нових књига, а неговао је и поуку и родољубиво осећање.

Излажење и тираж

Голуб је излазио од јануара 1879. године до двоброја новембар-децембар 1913. године. Од броја 1 из 1892. године излазио је два пута месечно, од 1893. до 1897. године излази паралелно једанпут и двапут месечно. Године 1898., па до 1910. излази у 20 бројева, сем јула и августа, а од броја 1 из 1911. године излази у 12 бројева. Током излажења мењао је формат (22 cm -27 cm). У почетку је имао тираж од 3.000 примерака и издржавао се новцем од претплате. Своје читаоце је налазио у свим крајевима Српства.

Сарадници и план листа

Голуб је на својим страницама окупљао готово целу модерну српску књижевност. У њему су радове објављивали Мита Поповић, Владимир М. Јовановић, Војислав Илић, Јован Дучић, Алекса Шантић, Бранислав Нушић, Светозар Ћоровоћ, Бирисав Станковић, Милош Црњански, Јаша Продановић, Вељко Милићевић и други