Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

ЗНАЧАЈ ПОРОДИЦЕ РАДИШИЋ ЗА ИСТОРИЈУ СОМБОРА Лепосава Кљаић

Поводом 100 година од почетка Првог светског рата, а у прилог завичајној историји Града Сомбора, објављена је књига под називом Значај породице Радишић за историју Сомбора, ауторке Лепосаве Кљаић. Ова књига приказује и документовано сведочи о догађајима непосредно пре, за време и након ослобођења Сомбора, односно краја Првог светског рата. Тај тренутак свакако јесте прекретница у историјском развоју Града Сомбора, те је стога и било важно указати на све појединце, догађаје и дешавања која су била актуелна у том периоду.На овај начин, издавачи ове књиге Српска читаоница Лаза Костић и Градска библиотека Карло Бијелицки намеравали су дати свој скромни допринос обележавању годишњице Великог ратаУредник издања је Владимир Јерковић, дизајн је урадио Дејан Подлипец, лектор је Гордана Тодорић, штампу у 200 примерака је урадила штамапарија КриМел, док су за издаваче потписани председник Српске читаонице Лаза Костић, Петар Арамбашић и подпредседник, Владимир Јерковић.