Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Домети

Издавачка делатност Градске библиотеке Карло Бијелицки у Сомбору богатија је за још једну свеску Часописа за културу Домети. Главни и одговорни уредник је Давид Кецман Дако, а у уредништву су Стојан Бербер, Милан Мицић, Миливоје Млађеновић, Јожеф Ј. Фекете и Перо Зубац. Рубрике овог двоброја за пролеће- лето, 2014. годину су: запис, есеј, реч, споне, именик, боја и облик, баштина, повод и вредновање. Цена је 250 динара, за куповину грађани могу контактирати рачуноводство Библиотеке на број телефона 025/420266. Поводом 40 година постојања овог сомборског Часописа, Градска библиотека Карло Бијелцики, као издавач који обезбеђује континуитет излажења часописа, припрема изложбу, али и пројекцију документарног филма у току децембра месеца текуће године. Први број Домета објављен је 17. октобра 1974. године и у континуитету излази до данас. Главни уредници Домета били су: Миодраг Миленовић, Бошко Ивков, Миро Вуксановић, Радивој Стоканов и Миленко Попић. Издавачи часописа били су: Самоуправна интересна заједница културе и Културно-просветна заједница у Сомбору. Од 16. броја издавач је Народна, касније Градска библиотека Карло Бијелицки у Сомбору. Часопис је уређиван по усвојеним принципима: да у пуној мери подстиче стваралаштво и успостави стваралачки однос са културном баштином средине у којој излази, да изађе из локалних оквира, да о свим објављеним темама говори критички и одмерено.