Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Golub

Bibliografski podaci

Golub, ilustrovani list za srpsku mladež sa slikama, izlazio je u Somboru u periodu od 11. januara 1879. godine, do dvobroja 11/12 (novembar-decembar) iz 1913. godine. Punih 28 godina ga je uređivao, učitelj i upravitelj Srpske više devojačke škole, Jovan Blagojević (1879-1906). Blagojevića je na mestu urednika nasledio Kosta Stojačić (1907-1914). Golub je izdavala knjižarnica Milivoja Karakaševića. Do broja 1 iz 1909. godine, list se štampao u štampariji Ferdinada Bitermana, a potom u štampariji Vladimira P. Bajića. Od broja 1 iz 1910. godine, brigu o štampanju lista preuzela je štamparija M. Bikara i drugova. Dvobroj 1/2 iz 1913. godine štampan je u štampariji Vladimira Bajića, da bi štampanje lista do kraja izlaženja (broj 3/4 iz 1913. godine), preuzela štamparija Gige Jovanovića u Turskom Bečeju. U nekoliko navrata Golub je beležio promene u podnaslovu, pa je tako u broju 1 iz 1898. godine bio naslovljen kao ilustrovani list za srpsku mladež sa slikama, od broja 1 iz 1902. godine, list sa slikama za srpsku mladež, a od broja 1 iz 1909. godine, list za srpsku mladež. 

Pokretanje i program

Golub je pokrenut 1879. godine, u času kada Srbi nisu imali drugi dečji list, izlazeći jedanput mesečno, a od 1892. dva puta, izbrojao je u svom dugom letu 35 godina, dok se nije ugasio u osvit Prvog svetskog rata (Ka veku i po somborske štampe / Radivoj Stokanov // Sombor, 2007). Golub je donosio književne priloge i zanimljivosti iz raznih oblasti, kratke preglede novih brojeva pojedinih srpskih listova i časopisa, prikaze novih knjiga, a negovao je i pouku i rodoljubivo osećanje.

Izlaženje i tiraž

Golub je izlazio od januara 1879. godine do dvobroja novembar-decembar 1913. godine. Od broja 1 iz 1892. godine izlazio je dva puta mesečno, od 1893. do 1897. godine izlazi paralelno jedanput i dvaput mesečno. Godine 1898., pa do 1910. izlazi u 20 brojeva, sem jula i avgusta, a od broja 1 iz 1911. godine izlazi u 12 brojeva. Tokom izlaženja menjao je format (22 cm -27 cm). U početku je imao tiraž od 3.000 primeraka i izdržavao se novcem od pretplate. Svoje čitaoce je nalazio u svim krajevima Srpstva.

Saradnici i plan lista

Golub je na svojim stranicama okupljao gotovo celu modernu srpsku književnost. U njemu su radove objavljivali Mita Popović, Vladimir M. Jovanović, Vojislav Ilić, Jovan Dučić, Aleksa Šantić, Branislav Nušić, Svetozar Ćorovoć, Birisav Stanković, Miloš Crnjanski, Jaša Prodanović, Veljko Milićević i drugi.