Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Šaljiva narodna pripovetka Vuka Karadžića i Vuka Vrčevića

Šaljiva narodna pripovetka Vuka Karadžića i Vuka Vrčevića : (tipološki ogled) / Tomislav Cvetković. - Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada ; Sombor : Narodna biblioteka "Karlo Bijelicki", 1988 (Novi Sad : Budućnost). - 160 str. ; 19 cm. - (Edicija Novi Sad / [Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad] ; knj. 157)

Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 86-7331-138-1 (broš.)
821.163.41.09-32:398

COBISS.SR-ID 2793218