Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

 Gorske oči

 Gorske oči / Miro Vuksanović. - Sombor : Narodna biblioteka "Karlo Bijelicki", 1982 (Sombor : Prosveta). - 127 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Golub ; knj. 21)

Tiraž 800. - S a d r ž a j: Pismo čitaocu (5-13): O pisanju (7-10); O zavičaju (11-12); O gorskim očima (12-13). - Sumnja (15-47): Tri godišnja doba (17-29); Sumnja (31-35); I reče Iko Mrdakov (37-41); Smrt oca Mrkoja (43-47). - Vatre (49-77): Vatre (51-59); Grob na Zagonima (61-64); Smrt Marte Šćepanove (65-68); Nadimak (69-72); Kosac u džupi (73-77). - Sin (79-100): Uzgredna priča (81-84); Vuk (85-88); Ne bi ja to ni u snu (89-92); Poljubac (93-96); Sin (97-100). - Mrlja (101-126): Ja i oni (103-107); Dragi sine (109-113); Svekrvin dodatak (115-118); Sve u svoj vakat (119-122); Mrlja (123-126).

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 20649479