Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Digitalna zbirka

Bačka

novine

Popuštanje Bahovog apsolutizma i klasno diferenciranje građanstva, dovelo je do stvaranja raznih političkih stranaka čijim se gledištima, programima, stavovima javnost najbrže i najefikasnije mogla približiti putem štampe. Prvi značajni list...
Opširnije

Glas Naroda

novine

Bibliografski podaci       Glas naroda, vanpartijski list nacionalne orjentacije, pojavio se u javnosti 1. decembra 1928. godine, kao nedeljnik na četiri strane. Poslednji broj je izašao 19. marta 1941....
Opširnije
Istorijsko društvo Bač-bodroške županije Prve inicijative za formiranje Istorijskog društva javljaju se tokom 1880. godine zalaganjem Edena Dudaša, Đerđa Radiča, Ištvana Ivanjija, Friđeš Štelcera, Tivadara Varošija, Đule Dekera, Ištvana Lajoša...
Opširnije

Golub

casopisi

Bibliografski podaci Golub, ilustrovani list za srpsku mladež sa slikama, izlazio je u Somboru u periodu od 11. januara 1879. godine, do dvobroja 11/12 (novembar-decembar) iz 1913. godine. Punih 28...
Opširnije

Gusle

casopisi

Gusle su zvaničan list Saveza srpskih pevačkih društava. List je izlazio svakog prvog dana u mesecu, izuzev u mesecima jul i avgust. Izlazio je u periodu od 1911. do 1914....
Opširnije

Naše novine

novine

Naše novine, politički, gospodarski i društveni list, izlazio je u Somboru od 2. aprila 1943. do 6. oktobra 1944. godine. Izdavač i odgovorni urednik lista bio je Grga Vuković, advokat...
Opširnije
Dnevni list Új Hírek (Nove novine, 1930-1941) štampan je u velikom tiražu od 10.000 do 15.000 primeraka, u štampariji Save Milađeva. List su uređivali Đula Sabo, Deže Đenđeši, Imre Kerenji,...
Opširnije

Pokret

casopisi

  Prvi broj „Pokreta” omladinskog lista za književnost, umetnost, nauku i društveni život objavljen je 12. novembra 1955. godine u Somboru. List je izlazio od 1955. do 1989. godine. Osnovan...
Opširnije

Rodoljub

novine

Bibliografski podaci       Rodoljub, nedeljni list za narodnu prosvetu, privredu i zabavu, počeo je da izlazi u Somboru 6. januara 1880. godine, kao nedeljnik na osam strana, čime je...
Opširnije

Školski list

casopisi

Školski list je prvi srpski list na srpskom jeziku koji je izlazio u Somboru. Period izlaženja od 1858. do 1903. godine obeležile su njegova novosadska, budimska i somborska etapa.  Somborski...
Opširnije

Sloga

novine

Opširnije

Dunataj

novine

Dunataj
Opširnije

Dometi

casopisi

Časopis za kulturu Dometi Prvi broj je objavljen 17. oktobra 1974. godine i u kontinuitetu izlazi do danas. Prvi izdavači časopisa su bili Samoupravna interesna zajednica kulture i Kulturno-prosvetna zajednica...
Opširnije