Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

VUK U SOMBORSKOJ BIBLIOTECI

U Lazinoj E-čitaonici na Naučnom odeljenju Biblioteke otvorena je izložba VUK U SOMBORSKOJ BIBLIOTECI. Povod za izložbu je obeležavanje dva velika jubileja – 150 godina od smrti Vuka Karadžića i 200 godina od objavljivanja prvih Vukovih knjiga Male prostonarodnьe slaveno-serbske pєsnarice i Pismenice serbskoga іezika. U godini Vukovog jubileja u Somboru je osnovan ogranak Vukove zadužbine, sa sedištem u Gradskoj biblioteci Karlo Bijelicki. Grad Sombor se priključio širokoj mreži ogranaka Vukove zadužbine, a Biblioteka je postala središte organizovanja aktivnosti koje na tragu trajnih vrednosti Vukovog dela doprinose očuvanju srpskog nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta. Izložba obuhvata izbor dela Vuka Karadžića iz fonda Gradske biblioteke Karlo Bijelicki. Izloženi primerci pripadaju fondu Naučnog odeljenja, zbirkama legata Radivoja Dodića i Bogdana Džuvera i fondu Pozajmnog odeljenja. Poseban kuriozitet su dela iz zbirke stare i retke knjige: prevod Novog zavjeta (1847), Srpske narodne poslovice (1849), Srpski rječnik (1852), Srpske narodne pjesme (1862, 1865), Život i običaji naroda srpskoga (1867). Uz izložbu je štampan katalog sa opisom Vukovog života i rada, kao i bibliografskim podacima o izloženim publikacijama.Izložbu je otvorila Nataša Plavšić, bibliotekar i autor izložbe i kataloga, a govorila je i Snežana Klepić, predsednica ogranka Vukove zadužbine.