Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

TRENING I STUDIJSKA POSETA OMBUDSMANU AUSTRIJE I BEČKOJ JAVNOJ BIBLIOTECI

U okviru projekta Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt  Zaštitnika građana sa građanima održan je trening za bibliotekare u Beogradu i studijska poseta Ombudsmanu Austrije i Bečkoj javnoj Biblioteci od 22. do 25. marta 2015. Delegaciju su činila dva predstavnika Zaštitnika građana, predsednik Bibliotekarskog društva Srbije i bibliotekari iz 12 gradova, u kojima se sprovodi projekat, među kojima je i predstavnik somborske Biblioteke Žana Gnjatović.Trening o pisanju projekata i planiranju za bibliotekare koji su uklučeni u  projekat Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intezivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima održan je 22. marta u Beogradu u hotelu Park.Od 23. do 25. marta delegacija je posetila Ombudsmana Austrije i Bečku javnu Biblioteku.Cilj posete bio je da se bibliotekari bliže upoznaju sa aktivnostima koje Ombudsman Austrije i Gradska biblioteka Beča, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, sprovode u cilju zaštite i promocije ljudskih i manjinskih prava.Tokom posete delegacija  je bila  u prilici da se upozna sa nadležnostima Ombudsmana Austrije, dobrim praksama u uspostavljanju direktnog kontakta sa građanima, promotivnim aktivnostima u cilju veće vidljivosti i dostupnosti institucije i modelima saradnje sa organizacijama civilnog društva. Takođe, nevladine organizacije Caritas, VertretungsNetz i Flucht nachvorne predstavile su svoje aktivnosti u oblastima pružanja zastupanja osoba sa smetnjama u razvoju, socijalne pomoći ugruženim grupama i socijalizacije mladih emigranata bez roditeljskog staranja. Drugi dan je bio rezervisan za posetu Gradskoj biblioteci Beča tokom koje su se bibliotekari upoznali sa samim funkcionisanjem biblioteke kao i sa posebnim programima u oblasti promocije ljudskih i manjinskih prava.Projekat Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima koji Zaštitnik građana sprovodi u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije i javnim bibliotekama u petnaest izabranih gradova i opština u Srbiji, a uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške sprovodi se i u somborskoj Biblioteci.Cilj projekta je da se građanima koji žive u manjim gradovima i opštinama omogući da iz lokalnih biblioteka putem Skajpa uspostave komunikaciju sa Stručnom službom Zaštitnika građana. Projekat se završava sredinom juna 2015. godine a biblioteke će i po završetku projekta nastaviti da obezbeđuju komunikaciju između građana i Zaštitnika građana i u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama sprovode aktivnosti u oblasti promocije ljudskih i manjinskih prava.