Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Akademska mreža Republike Srbije – AMRES

 „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES“  intezivno radi na projektu povezivanja obrazovnih i naučnih institucija na AMRES računarsku mrežu.Gradska  biblioteka „Karlo Bijelicki“  potpisala je   Ugovor u cilju priključenja kao budućeg korisnika AMRES-a. Na ovaj način  ustanova će, osim pouzdanog i sigurnog interneta, dobiti pristup informatičkim servisima AMRES-a i vezu sa nacionalnim i inostranim mrežama.