Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Tragovi

16.01.1804.

U somborskom salaškom naselju Bilić, rođen je SAMUILO MAŠIREVIĆ, koji se nakon teoloških studija zakaluđerio, 1853. biva proizveden u arhimandrita bezdinskog, o čemu je njegov prijatelj Jovan Sterija Popović štampao odu u Budimu, a 1853. je biran za episkopa banatskog u Temišvaru. Na Saboru 20. jula 1864, postaje patrijarh Srpske pravoslavne crkve u kom svojstvu je doneo novo ustrojstvo po kome se sve do tridesetih godina 20. veka upravljalo karlovačkom mitropolijom, ali su se u njegovom vremenu od nje i otcepili pravoslavni Rumuni iz Erdelja i Banata, koji su joj pristupili vek ranije, kako bi izbegli masovno unijaćenje. Umro je 20. januara 1870. u Sremskim Karlovcima.


17.01.1961.

Odlukom Gradskog narodnog odbora, osnovano je Javno komunalno preduzeće “VODOKANAL”, da vodosnabdevanje ide u korak sa vremenom, čemu nisu mogli da odole somborski vodari “sakadžije”, ustanovljeni pojavom arteskih bunara i vremenom postali gotovo isto tako čuveni kao i fijakeristi jer su i o jednima i drugima pesme pevale. Od tada se vodovodna mreža širila prekrivši grad, a i svako naše naseljeno mesto ima izgrađen i u funkciji vodovod.


18.01.1715.

Car Karlo daruje novu diplomu bodroškoj županiji i pečat okruglog oblika, sa suncem iznad tvrđave na obalama dve reke, oko koje je latinski tekst: “Sigillum comitatus bodrogiensis, anno 1715.”


19.01.1899.

Umro je SIMEON BIKAR, trgovac i pokretač mnogih značajnih preduzeća u Somboru poput otvaranja Srpske više devojačke škole, ustanovljenja prvog zabavišta u Srpstvu, gradnje osnovnih škola u somborskim salašima Rančevo, Lugovo i Čičovi, podizanja zdanja Srpske čitaonice čiji je bio član i predsednik, a uz sve to bio je osnivač i predsednik trgovačko-zanatlijske banke i komore, suvlasnik parnog mlina na valjke Export i veleposednik. Rođen je u Somboru 1832. godine.


20.01.1867.

U Silbašu je rođen BOŽIDAR BORĐOŠKI, koji se, posle studija matematike i prirodnih nauka u Pešti i pedagoških nauka u Lajpcigu, vraća u Peštu i polaže ispite iz pedagogije, knjigovodstva, matematike i nacrtne geometrije. Počinje kao nastavnik i upravitelj karlovačke Učiteljske škole, iz koje 1904. dolazi u somborsku Učiteljsku školu i 16 godina predaje pedagoško-psihološku grupu predmeta, osniva laboratoriju i izvodi eksperimente iz ovih nauka. U više navrata je i upravitelj škole, a 1909. i 1910. je ovde uređivao i naš