Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Tragovi

02.04.1802.

Ukazom austrijskog cara Franca II, formalno su ujedinjene Bačka i Bodroška županija, mada su one, nakon dosta vekova surevnjivosti i sukoba, već duže vreme bile sjedinjene o čemu svedoči i podatak da je Sombor još 1786. postao stalno sedište njihove zajedničke administracije i županijskih skupštinskih zasedanja, koja su se do tada održavala u raznim mestima na prostoru koje su ove županije zahvatale. A, taj prostor će činom ujedinjenja biti omeđene Dunavom na zapadu i rekom Tisom na istoku, sa severa se međila sa atarom Kaloče, obuhvatajući Baju i Suboticu, a na jugu Novi Sad, Titel i ušće Tise u Dunav.


02.04.1811.

Rođen je u Somboru NIKA MIHAJLOVIĆ, jedan od utemeljivača Srpske čitaonice somborske i veliki narodni dobrotvor, čiji spomendar, zajedno sa bratom Đokom, zgrada osnovne škole i danas služi svojoj prvobitnoj nameni. Peštanski pravnik, u Somboru otvara advokaturu, da bi uz to, skoro deceniju predavao mađarski jezik, kada je on kao obavezan uveden u Učiteljskoj školi. Gradonačelnik je 1849, veliki župan 1867. i poslanik u Ugarskom saboru. Kao izuzetan pravnik, predsednik je Senata, a potom i potpredsednik Kraljevske kurije, da bi 1884. bio biran za predsednika Kraljevske table. Penzionisan je 1887. kada je i imenovan za doživotnog člana Ugarske velikaške kuće. Umro je i sahranjen u Somboru 27.02.1895. godine.


04.04.1842.

U advokatskoj somborskoj porodici rođen je NIKOLA - NIKA GRUJIĆ OGNJAN, dugogodišnji perovođa Pravoslavne crkvene opštine i Srpske čitaonice u Somboru, a od osnivanja 1875, pa do smrti i nastavnik Više devojačke škole somborske. Nesrećan u porodičnom životu: rano mu je preminula ćerka, a ubrzo i supruga, sav se posvetio radu sa mladima. Među osnivačima je književnog društva "Venac" u Preparandiji, budući da je i sam pisao, mahom sonete, a i Somborske srbske pevačke družine, čiji je bio horovođa. Umro je 13.02.1892. u Somboru, gde je i sahranjen.


06.04.1873.

Otpočelo je kaldrmisanje i ispravljanje somborskih ulica, koje je pokrenuo znameni somborski gradonačelnik Petar Vukićević. No, u osnovi ove zamašne aktivnosti, nalazi se još jedan, takođe, veliki gradonačelnik Sombora Josip Marković, koji je vek ranije zasadio hrastove šume; 900 jutara na salašima Bukovac i 140 jutara u Šikari, čijim krčenjem će se doći do potrebnih sredstava za navedene radove koji će funkcionalno i moderno oblikovati Sombor.