Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Vikilajv 2022 - šesta konferencija urednika i urednica Vikipedije

Šesta po redu konferencija urednika i urednica Vikipedije održana je u Beogradu 28. i 29. maja, u SKIP centru.

Vikilajv je lokalna konferencija Vikipedijanaca i Vikimedijanaca iz Srbije tokom koje se obrađuju razne teme u vezi sa slobodnim znanjem, Vikimedijinim projektima, kao i aktuelnim kampanjama i inicijativama koje za cilј imaju veću dostupnost slobodnog sadržaja na interentu i veću uklјučenost volontera u Vikimedijin pokret.

Tokom dva dana konferencije, u dve sale, paralelno su se odvijala predavanja i okrugli stolovi.

Drugog dana konferencije održan je okrugli sto o projektima raznolikosti u kome su učestovali Ivana Madžarević, u ime Vikimedije Srbije, Marko Mihailović, u ime partnerske organizacije Beograd Prajd i Žana Gnjatović, urednica na Vikipediji na srpskom jeziku, diplomirani bibliotekar iz somborske bibliotelke.

Prisutni su tokom ovog događaja imali priliku da se upoznaju sa značajem  i važnošću toga da se na Vikipediji više piše o temama koje se odnose na različite marginalizovane i stigmatizovane grupe i manjine, jer se na taj način doprinosi širenju slobodnog znanja o fenomenima koji su veoma važni za njih, a sa kojima većina lјudi nije dovolјno upoznata, kao i o problemima sa kojima se marginalizovane grupe i manjine susreću svakodnevno.

Tokom diskusije bilo je reči i o barijerama koje sprečavaju žene i pripadnike marginalizovanih grupa da uređuju Vikipediju, kao i razgovor o tome šta bi bile buduće akcije koje se na Vikipediji mogu sprovesti u okviru programa raznolikosti, poput onih koje bi bile usmerene na stariju populaciju ili izbeglice.