Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Uporedni prikaz pojedinih ishoda rada matičnih biblioteka u Republici Srbiji

Bibliotekarke Gradske biblioteke, Marina Brnja, Branislava Opačić i Inja Firanj, u ponedeljak, 18. jula, prezentovale su rezultate istraživanja Uporedni prikaz pojedinih ishoda rada matičnih biblioteka u Republici Srbiji. Svrha ovog istraživanja jeste analiziranje delatnosti matičnih biblioteka u Srbiji tokom 2014. godine, kao pokušaj da se dođe do podatka koji će dati odgovore na pitanja u kojoj meri se matične biblioteke nalaze u svojoj kulturnoj misiji prosvećivanja naroda, pokušavaju li i koliko uspevaju da se suoče sa izazovima i preprekama društva znanja i da li su otvorene za promene?Istraživanje  obuhvata anketni onlajn upitnik koji je poslat svim matičnim bibliotekama u Republici Srbiji,  a takođe su korišćeni  veb-sajtovi matičnih biblioteka, izveštaji o radu narodnih biblioteka kao i uzajamna baza podataka COBIB.SR. Nakon faze prikupljanja podataka, sačinjen je prikaz rezultata ove ankete, te su na taj način dobijene određene informacije, uporedno analitički prikazane, koje su mapirale i bliže faktički okarakterisale rad naših matičnih biblioteka.Dobijenim rezultatima, uviđa se da veliki broj biblioteka, kao važni nosioci kulturnog, obrazovnog i informacionog društva, uspešno odoleva izazovima sa kojima se susreću. Biblioteke u Republici Srbiji predano obavljaju svoje delatnosti i kontinuirano rade na njihovom razvoju, kako saradnjom sa nevladinim organizacijama, udruženjima i drugim državama, tako i raznovrsnom ponudom sadržaja koje nude svojim korisnicima, kao što je organizovanje različitih manifestacija i programa, popularisanje knjige i čitanja i promovisanje nacionalne i svetske kulturne baštine. Digitalizaciju obavlja čak 90% biblioteka, a najčešće se digitalizuje zavičajna građa i stara i retka knjiga.Rezultati istraživanja dostupni su na sajtu Gradske biblioteke