Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Sporazum između Nezavisnog sindikata policije, Sindikalne grupe Sombor i Udruženja građana Srpska čitaonica Laza Kostić

U sredu 29.aprila 2015. godine u prostorijama Srpske čitaonice Laza Kostić u Somboru potpisan je sporazum o saradnji predstavnika Nezavisnog sindikata policije-sindikalne grupe Sombor i predstavnika somborske čitaonice. U ime sindikata potpisnik je predsednik sindikata, inspektor Danilo Bogdanović, dok je za čitaonicu potpis na sporazum dao podpredsednik Srpske čitaonce  Laza Kostić, Vladimir Jerković. Predmet ovog sporazuma između Nezavisnog sindikata policije, Sindikalne grupe Sombor i Udruženja građana Srpska čitaonica Laza Kostić u Somboru jeste sporazum o saradnji dva pravna lica na temelju uzajamne podrške u radu i realizovanju aktivnosti koje su od interesa za oba pravna lica. Sindikat i udruženje će moći zajednički organizovati prigodne programe, edukacije, manifestacije, tribine i druge slične aktivnosti, uz odgovarajuće odluke organa upravljanja Sindikata i Udruženja. Pored drugih odredbi sporazuma izdvajamo i onu koja se odnosi na to da članovi i Sindikata i Udruženja imaju pravo da u koordinaciji sa dve sporazumne strane predlože ciljeve saradnje i pokreću inicijative u vezi sa zajedničkim delovanjem, a prva zajednička aktivnost će biti realizovana već u prvim letnjim mesecima.