Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Skupština Bibliotekarskog društva Srbije

U sredu, 22. februara 2023. godine u Narodnoj biblioteci Srbije održana je četvrta redovna sednica Skupštine Bibliotekarskog društva Srbije (BDS) sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. redovne sednice Skupštine BDS, održane 22. februara 2022. godine
  2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Bibliotekarskog društva Srbije, podružnica i stručnih tela BDS za 202 godinu
  3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja BDS za 2022. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora BDS za 2022. godinu
  5. Razmatranje i usvajanje Programa rada BDS u 2023. Godini
  6. Održavanje Izborne skupštine BDS u 2023. godini
  7. Pokretanje inicijative za izmene i dopune pravilnika o godišnjim nagradama BDS
  8. Tekuća pitanja

Skupština je po svim tačkama dnevnog reda odlučivala i donela jednoglasne odluke o usvajanju Zapisnika sa 3. redovne Skupštine, izveštaja o radu BDS, podružnica, stručnih tela i Upravnog odbora BDS u 2022. godini, finansijskog izveštaja BDS za 2022. godinu i Programa rada BDS za 2023. godinu. Utvrđeni su i datum i mesto održavanja Izborne skupštine BDS - 5. aprila 2023. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, pošto ističe mandat organa BDS (predsednika, potpredsednika, Upravnog i Nadzornog odbora).

Kao predstavnici podružnice Zapadnobačkog okruga sednici su iz somborske biblioteke prisustvovale Anđelija Pruginić, predsednik podružnice i Nataša Plavšić u svojstvu delegata i Sanja Šijan, direktor Narodne biblioteke Miodrag Borisavlјević iz Apatina.