Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Projekat zaštite za Biblioteku

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije dodelili su Gradskoj biblioteci Karlo Bijelicki sredstva u iznosu od 4.824.000,00 dinara u okviru projekta Unapređenje energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini.Programima i projektima grada Sombora i njegovih institucija u zaštiti životne sredine odgovara i projekat Somborske biblioteke - unapređenje energetske efikasnosti. To podrazumeva sve vitalne sigurnosne elemente i elemente zaštite. Decenijsko zagađivanje vazduha iz dimnjaka kotlarnice u centru grada, preorijentisanjem na sistem daljinskog grejanja anulira aerozagađenje kao glavni ekološki problem. Zamenom stare i dotrajale kotlarnice na čvrsto gorivo, novom podstanicom, neposredna okolina, odnosno obližnje stambene zgrade, dobijaju zdraviju i ekološki čistiju životnu sredinu. Dugoročni efekti realizacije projekta u Somborskoj biblioteci sadržani su u Investicionom programu za izgradnju izvora centralnog grejanja: ušteda energije – efikasnost daljinskog grejanja, finansijska ušteda; efekti racionalnog proširenja u planiranoj dogradnji Biblioteke; primena mera zaštite životne sredine, mera zaštite na radu i zašite od požara.