Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Donacija Mađarskog nacionalnog saveta

Mađarski nacionalni savet odobrio je Gradskoj biblioteci Karlo Bijelicki sredstva za nabavku novih, savremenih polica. One će biti upotrebljene za smeštaj periodike (novine, časopisi) i monografskih publikacija na mađarskom jeziku. Pored povećanja kvaliteta smeštaja ovom donacijom biće omogućen bolji pristup izdanjima na mađarskom jeziku, kako za obične korisnike, tako i za istraživače. Donacija Mađarskog nacionalnog saveta vredna je 250.000,00 dinara. Gradska biblioteka u Somboru, u skladu sa savremenim tokovima, počela je da radi na digitalizaciji važnih izdanja, periodičkih publikacija, monografija, kako na srpskom, tako i na mađarskom jeziku, kako bi ona bila dostupna velikom broju korisnika. Digitalizacija omogućava da se deo bibliotečke građe nađe na Internetu i olakša pretraživanje tekstova, za šta je do sada bilo potrebno mnogo vremena i strpljenja i stotine prelistanih strana. Gradska biblioteka u Somboru iskustva stečena u digitalizaciji ne zadržava za sebe, već razmenjuje znanje sa drugim bibliotekama u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Austriji, Nemačkoj i Srbiji, pa se u budućnosti mogu očekivati projekti koji će pospešiti već postojeću saradnju, a samim tim doprineti da se sačuva i popularizuje pisana reč, nezavisno od vremena kada je nastala.