Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Projekti u Gradskoj biblioteci

Na konkursima za finansiranje i sufinansiranje projekata u 2016. godini koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja, Gradskoj biblioteci odobrena su dva projekta. Za projekat Digitalizacija zavičajne periodike odobreno je 1.270.000,00 dinara, a u  oblasti izdavačke delatnosti, Časopisu za kulturu Dometi 250.000,00 dinara. Odobrenim projektima od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva kulture i informisanja, Gradska biblioteka Karlo Bijelicki je dobila ukupno 2.485.296,00 dinara. Uz pomoć ovih sredstava Biblioteka je angažovala sedam osoba sa invaliditetom na poslovima digitalizacije zavičajne periodike, a kupovinom novog skenera sam taj proces će biti kvalitetniji, brži i lakši.