Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Otkup publikacija - Ministarstvo kulture i informisanja

Na osnovu rešenja o dodeli sredstava izdavačima, distributerima i autorima, Ministarstvo kulure i informisanja Republike Srbije otkupilo je izdanja, a po potraživanjima svih javnih, matičnih i opštinskih biblioteka u Republici Srbiji. Na raspisanom konkursu za otkup publikacija za biblioteke za 2016. godinu u obzir su uzeta samo izdanja iz 2015. godine. Prema tome, izdavači u Repubici Srbiji, bilo ustanove poput biblioteka i kulturnih centara, bilo privatne izdavčke kuće ponudile su svoja aktuelna izdanja, dok su odeljenja za nabavku i obradu bibliotečke građe pri javnim bibliotekama birale naslove koje žele uvrstiti fond, a u okvirima dodeljenih finansijskih sredstava za otkup.  Kada je reč o traženim izdanjima javnih biblioteka, zavoda i kulturnih centara, odabrano je samo 23 različita izdavača ovakvih državnih ustanova, među kojima je Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“ u Somboru pri samom vrhu u iznosu sredstava koja će prihoditi prodajom svojih publikacija drugim bibliotekama, uz finansiranje ministarstva. Somborska biblioteka će u otkupu ministarstva prihoditi 80.910,00 RSD što predstavlja visok iznos kada se uzme u obzir da je prosečna cena jedne prodavane knjige oko 300,00 RSD. Ukupno je prodato 267 primeraka knjiga. Ovo predstavlja određenu potrkepu dobrom odabiru onoga što publikuje ustanova, a što bi bilo od značaja i u drugim sredinama koje će imati priliku neke od naših naslova ponuditi čitalačkoj publici širom Srbije. Kao primer razlike u izdavačkoj produkciji i potražnji naslova navešćemo da Novosadska biblioteka je prihodila 23.000,00 RSD, Kragujevačka 17.000,00 RSD, Smederevačka 16.000,00 RSD a da po broju različitih naslova u otkupu opet Somborska biblioteka prednjači. Ministarstvo je otkupilo 8 izdanja naše najstarije ustanove kulture u gradu, među kojima je najtraženija knjiga prof. dr Tihomira Petrovića Ivo Andrić o sirotinji koja će otići u 107 biblioteka, zatim Osnovno načelo autora Laze Kostića koju je tražilo 50 biblioteka, a među traženim izdanjima je i dokumentarni film Dometi: 40 godina.Otkupom koji finansira Ministarstvo pruža se pomoć javnim bibliotekama u Srbiji koje decenijama u nazad nemaju dovoljno sredstava za pribavljanje nove bibliotečke građe, te se raskorak između mogućnosti lokalnih samouprava da obezbede dovoljno sredstava, sa upotrebom sopstvenih sredstava uz donacije i poklone građana i drugih ustanova na ovaj način obezbeđuje nabavku propisanu u Pravilniku o nacionalnim standardima u bibliotečko-informacionoj delatnosti. Somborska biblioteka tako uspeva da obezbedi svake godine oko 5.000 novih publikacija koje za sada redovno obogaćuju vredan fond od preko 360.000 izdanja.  Sredstva dobijena od Ministarstva usmerena su ka izdavačkoj delatnosti, te će i ovaj iznos biti pridružen sumi potrebnoj za pripremu i objavljivanje Istorije Sombora u redakciji pok. akademika Sime Ćirkovića, koji je još osamdesetih godina okupio stručan tim koji je pisao istoriju Sombora, a rukopis koji postoji čekao je 30 godina na aktuelizaciju. Imajući u vidu da je reč o rukopisu sačinjenom od strane  tada najreprezentativnijih vrsnih istoričara i poznavaoca istraživane oblasti, predstavlja najsadržajniji tekst o istoriji Sombora. Rukopis je najzad moguće urediti i uobličiti u jednu opširniju istoriju Sombora, naravno uz stručnu pomoć naših zavičajnih istoričara i profesora univerziteta.