Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Konferencija BibliTeh

Predstavnici Gradske biblioteke Karlo Bijelicki, Gorana Koporan i Dejan Podlipec, učestvovali su na konferenciji BibliTeh, održanoj 24. i 25. oktobra u Novom Sadu u zgradi Rektorata. Ova koferencija okupila je više od 150 stručnjaka iz oblasti kulture, umetnosti i IT sektora i poslužila kao platforma za dijalog i unapređenje polja digitalizacije kulturnog nasleđa.Učesnici konferencije imali su priliku da čuju čak 13 govornika koji su, svako iz svoje oblasti, pokrili tri ključne teme: aktivni korisnici, nove veštine radnika u kulturi i digitalizacija kao poslovna mogućnost.Generalni zaključak konferencije bio je da se u kulturu mora investirati, a ne za nju izdvajati, usled narastajuće potrebe da se kultura i umetnost usklade sa savremenim tehnologijama i potrebama korisnika.