Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Pokret

 

Prvi broj „Pokreta” omladinskog lista za književnost, umetnost, nauku i društveni život objavljen je 12. novembra 1955. godine u Somboru. List je izlazio od 1955. do 1989. godine. Osnovan je kao organ omladine Saveza komuna somborskog sreza, radi obaveštavanja članova o svim pitanjima od interesa za život i rad mladih. Prvi odgovorni urednik bio je Željko Šarčević. 

Kao list Narodne omladine sreza somborskog list izlazio je 1958. i 1959. godine. U 1960. godini Pokret izlazi kao organ tribine mladih u Somboru, a od broja 3 (1962. godine) ponovo kao mesečni list omladine somborskog sreza. Kao organ Saveza omladine sreza Subotica izlazi od broja 2, od 1963.  do 1965. godine, kada ponovo postaje organ Saveza omladine Sombora. 

List je u toku izlaženja često menjao podnaslove: List Narodne omladine sreza somborskog (od broja 8, 1954. godine), List tribine mladih – Sombor (od broja 8/9, 1959. godine), Književnost, umetnost, razonoda, muzika, društvena pitanja, film (od broja 1, 1960. godine), Mesečni list tribine mladih – Sombor (od broja 2, 1961. godine), List omladine Sombora (od broja 1, 1963. godine), Mesečni list omladine Subotičkog sreza (od broja 2, 1963. godine), Mesečni list omladine opštine Sombor (od broja 2, 1965. godine), Književni mesečni list (od broja 1, 1975. godine), List mladih za mlade (od broja 1, 1976. godine) i List mladih i za mlade OK SSOV u Somboru (od broja 1, 1978. godine). 

Odgovorni urednici Pokreta bili su: Ljubomir Madžar (od br. 7, 1956. godine), Veselin Golubović (od br. 8, 1957. godine) i Zoran Ljubenović (od br. 1/2, 1959. godine). 
Glavni i odgovorni urednici bili su: Ljubomir Milojčić (od br. 8/9, 1959. godine), Stojan Berber (od br. 1, 1961. godine), Anton Raič (od br. 8, 1961. godine); Petar Relić (od br. 1, 1964. godine), Dušan Isakov (od br. 5, 1965. godine), Aleksandar Petrić (od br. 6, 1965. godine), Mile Nenadič (od br. 1, 1968. godine); David Kecman (od br. 12, 1975. godine), Slobodan Jerković (od br. 1, 1978. godine), v.d. Nedeljka Rajić (od br. 1, 1980. godine), Slobodan Jerković (od br. 5, 1980. godine), Jelisaveta Prelčec (od br. 1, 1983. godine) i  v.d. Ljubica Zelić (od br. 2, 1987. godine).

Izdavači Pokreta bili su: Sreski komitet Saveza omladine Subotice (od br. 6, 1964. godine),  Opštinski komitet Saveza omladine Sombor (od br. 1, 1966. godine), OK Saveza omladine Sombor (od br. 1/2, 1970. godine), Novinska izdavačka, radio informativna ustanova Sombor (od br. 4, 1971. godine) i Informativni centar u Somboru (od br. 3, 1972. godine). 

List je štampan na ćiriličnom i latiničnom pismu u Somboru i Subotici (od br. 2 , 1963. do br. 1, 1965. godine).