Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Űj Hírek (Nove Vesti)

Dnevni list Új Hírek (Nove novine, 1930-1941) štampan je u velikom tiražu od 10.000 do 15.000 primeraka, u štampariji Save Milađeva. List su uređivali Đula Sabo, Deže Đenđeši, Imre Kerenji, Mihalj Majtenji Marković. Veliki doprinos listu dao je Janoš Herceg, koji je upisan kao značajni saradnik lista. 
Svojim programom list je uređivan tako da je na četiri strane, svakodnevno, donosio informacije o domaćim i inostranim događajima, uz koje su čitaocima na raspolaganju bile i vesti iz sporta, radio program, oglasi, reklame i najave raznih događanja.
 Űj Hírek predstavlja početak modern dnevne štampe i sa njim počinje i istorija profesionalnog novinarstva u Somboru.