Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Gusle

Gusle su zvaničan list Saveza srpskih pevačkih društava. List je izlazio svakog prvog dana u mesecu, izuzev u mesecima jul i avgust. Izlazio je u periodu od 1911. do 1914. godine. Odgovorni urednik je bio Đura Cvejić, a izdavač Savez srpskih pevačkih društava. Štampala ga je štamparija Vladimira Bajića.

List je nastao s idejom da okupi srpska pevačka društva kako bi zajednički negovali srpsku pesmu i muziku. Još u prvom broju uredništvo je pozvalo sva pevačka društva ali i prijatelje srpske muzike da šalju obaveštenja o svemu što se na polju negovanja muzike i pesme dešava kako bi što verodostojnije predstavili sliku rada.

Svaki broj lista Gusle donosio je rubriku Rad Saveza i Vesti iz života pevačkih društava, uz koje su išle i razne dodatne informacije.

Na kraju svakog broja bilo je ispisano:

SRBINE I SRPKINJO!

Ako će nas u ovim krajevima đto održati i sačuvati, održaće nas i sačuvaće nas u prvom redu do najmanjih sitnica dosledno sprovedeno načelo: svoj svome. Ali svoj svome znači i to, da se grupišemo u svoja društva; da unapređujemo i pomažemo svoje ustanove, svoje čitaoce, svoje ženske zadruge, svoja sokolska, svoja pevačka društva; da negujemo i čuvamo svoj jezik, svoju pesmu i svoju muziku.

Osnivajte dakle svugde srp. pevačka društva, udružujte se Srbi pevači u Savez vaš, jer prut je u snopu jači.