Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Zvanično saopštenje povodom racionalizacije i reorganizacije

Prema referentnom zakonu u delatnosti, kao i Nacionalnim standardima u bibliotečko-informacionoj delatnosti, jasno su određeni prioriteti i opisani standardi koji važe za javne, a matične biblioteke, kakva je somborska. Dakle, Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti jasno određuje sve potrebno u vezi sa  uređivanjem rada i pružanjem usluga. I u teoriji i u praksi, pitanje ogranaka u naseljenim mestima negde je rešeno stacionarnim ograncima, kakvi su trenutno u slučaju Sombora, dok je jedan broj biblioteka  osnovao i mobilne ogranke, odnosno obezbedio dostavljanje tražene litarature, i to ne samo korisnicima u naseljenim mestima, već i teže pokretnim, starim i invalidnim licima. Oba su načina obezbeđivanja usluge predviđeni i zakonom i podzakonskim aktima. Sprovođenje Odluke o racionalizaciji u biblioteci podrazumevalo je uzimanje u obzir svih relevantnih okolnosti, činjenica, zakona, propisa i uredbi, što tek nakon potpunog uvida u najbolje rešenje, koje kao takvo ne postoji, već postoji najbolje moguće u datim okolnostima, je moglo da rezultira u sprovođenju naloga, odnosno Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u slučaju biblioteke. Dakle, skupština grada je donela odluku, na predlog Gradskog veća, a na osnovu priloga koji je obezbedila Komisija za racionalizaciju pri upravi grada. Prema tome reč je o skupštinskoj odluci naspram koje postoji obaveza organa upravljanja i organa rukovođenja ustanove da istu sprovede u zadatim rokovima. Odluka o novom Pravilniku o sistematizaciji sa manje izvršilaca morala je da bude pre svega zakonita, odnosno morala je da bude u skladu sa Zakonom o kulturi, Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora, Zakonom o radu, Pravilnikom o postupku sprovođenja racionalizacije, Pravilnikom o nacionalnim standardima u bibliotečko-informacionoj delatnosti, Statutom ustanove, osnivačkim aktom ustanove i u skladu sa Kolektivnim ugovorom koji važi za zaposlene u ustanovama kulture koji određuje parametre i kriterijume prilikom određivanja zaposlenih za čijim je radom, u potpunosti ili delimično, prestala potreba. Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki“, vođena prioritetima u delatnosti, savetujući se sa nadređenim ustanovama poput Biblioteke Matice srpske, službama, poput Matične službe kojom rukovodi gđa Zorka Isakov i stručnjacima u oblasti bibliotečko-informacionih nauka, poput onih u Bibliotekarskom društvu Srbije, poštujući odredbe svih referentnih zakona i prateći propise u Kolektivnom ugovoru i drugim pravilnicima, je sprovela reorganizaciju, koja se nastavlja i nakon sprovođenja racionalizacije, odnosno umanjenja broja izvršilačkih mesta u organizacionoj jedinici za 25% što predstavlja umanjenje za 10 zaposlenih. Reogranizacija je prilika da se i druge promene u raspodeli poslova, zadataka i odgovornosti učine u cilju najboljeg mogućeg poslovanja, odnosno pružanja usluge.  Kada je reč o ograncima biblioteke, odnosno narodnim knjižnicama-čitaonicama u naseljenim mestima somborske opštine, važno je istaći da i dalje nesmetano rade. Pored toga, novina je ta da će učlanjenim sugrađanima nastanjenim u selima biti omogućeno i dostavljanje tražene literature iz fonda Pozajmnog odeljenja u gradu, te da će tako pored fonda u knjižnicama i ove knjige biti dostupne u seoskim bibliotekama, a troškovi dostave neće biti tarifirani. Ogranci već rade puno radno vreme u svakom selu do tri puta nedeljno, u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima, a novo radno vreme je istaknuto na ulaznim vratima. Važno je podsetiti da je dužnost biblioteke da omogući pristupačnost knjizi svim stanovnicima, što ona na ovaj način i nastavlja da čini. Narodne knjižnice-čitaonice bile su zasebne sve do šezdestih godina dvadesetog veka kada su priključene narodnoj biblioteci u gradu, a za osnivanje tih čitaonica najzaslužniji su upravo prosvećeni meštani koji su ih i darivali knjigama i osnovali. Pored toga možemo dodati, decenijama u nazad, pitanje ogranaka na nivou Republie Srbije je rešeno već na ovaj način i najveći broj biblioteka svoje ogranke otvara do dva puta nedeljno. Od prvog septembra 2016. godine u ograncima somborske biblioteke biće vršen inventar bibliotečke imovine, zatim popis i elektronska katalogizacija svih naslova koji nisu obrađeni, a u toku prva tri meseca radiće do tri dana nedeljno puno radno vreme u dve različite smene ali će se zaposleni i upoznavati sa fondom. U okviru postojećih sredstava biće planirano i ponegde sprovođeno sve što se tiče tekućeg održavanja, popravki, eventualnih kvarova i drugih intervencija u prostoru gde su smeštene knjige, odnosno biće nastavljeno obnavljanje prostora i objekata započeto pre četiri godine.