Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

VUKOVA ZADUŽBINA U SOMBORU

Ove godine obeležava se 200 godina od objavljivanja Prve srpske prostonarodne pesnarice u Beču i 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića. Ova dva značajna jubileja bila su povod da Vukova zadužbina Somborcima predstavi knjige Danica 2014. i Danica za mlade VI. Na promociji su govorili predsednik Vukove zadužbine dr Miodrag Maticki, predsednik Upravnog odbora mr Ljubomir Milutinović, književnica Gordana Maletić, prof. dr Tihomir Petrović  i Ljiljana Simić.  Uz ova dva naslova, dr Miodrag Maticki predstavio je i ostale projekte koje realizuje Vukova zadužbina i najavio ponovni susret štampanjem naslova Bačka kroz vekove.