Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Stare novine Sombora

U  Gradskoj biblioteci počela je realizacija Javnog rada, aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu, u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica. Stare novine Sombora naziv je projekta, tokom kojeg će tri meseca biti angažovano sedam osoba sa invaliditetom, na poslovima digitalizacije zavičajne zbirke Gradske biblioteke Karlo Bijelicki. Vrednost ovog rada iznosi 965.296,08 dinara.