Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Srbija između Istoka i Zapada: nauka, obrazovanje, kultura i umetnost

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu bio je organizator međunarodne konferencije na temu Srbija između Istoka i Zapada: nauka, obrazovanje, kultura i umetnost. Ovo je bila dvanaesta međunarodna konferencija koju Filološki fakultet organizuje. Namera organizatora Konferencije bila je da se sa teorijskog i empirijskog stanovišta razmotre, između ostalih: uloga biblioteka i bibliografija u savremenom kulturološkom diverzitetu; problem odnosa svetske kulturne baštine i pozicije manjih kulturnih prostora u njoj; književnost u komparativnom i interdisciplinarnom kontekstu; odnos medija s jedne, i nauke, kulture i obrazovanja, s druge strane; nove komunikacione tehnologije u bibliotečkoj i nastavnoj delatnosti; obrazovanje u svetlu primene novih informacionih tehnologija; književnost u interkulturalnim procesima; književnost u epohi interneta; jezici Balkana u komparativnim i interdisciplinarnom kontekstu. Otvaranje konferencije je bilo u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, a prisutnima se prvo obratio v.d. upravnika NBS gospodin Dejan Ristić, a za njim su govorili Prof. dr Aleksandra Vraneš dekanica Filološkog fakulteta u Beogradu, generalni sekretar SANU Dimitrije Stefanović i dr. U Zborniku rezimea ovog naučnog skupa nalazi se i originalni naučni rad diplomiranog filologa Vladimira Jerkovića pod nazivom Paradigma postmodernih medija kao izazov kulturi, obrazovanju i vaspitanju. U sedam različitih sekcija, u četiri različita prostora, Narodnoj biblioteci Srbije, Filološkom fakultetu, u Galeriji Pedagoškog muzeja, Etnografskom muzeju, svoje radove predstavilo je 152 okupljena učesnika. Od velike je važnosti za Gradsku biblioteku Karlo Bijelicki upravo to što je imala poslenika na ovakvom značajnom skupu, odnosno što je evidentno da i sama biblioteka, putem angažmana zaposlenih, ne samo da uzima aktivnog učešća u pogledu profesionalnog usavršavanja, nego i skromno doprinosi naučnoj zajednici koja neguje iste vrednosti koje zastupa i Gradska biblioteka u Somboru. Ova somborska ustanova kulture vrši permanentno praćenje strukovnih trendova, zaposleni redovno posećuju stručne i naučne skupove i seminare, uzimaju aktivno učešće i prezentuju svoje ideje i radove, odlaze na obuke za rukovanje informacionim bazama, a obavaljajau kontinuirano i druge vidove profesionalnog usavršavanja.