Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Naša bolesna kultura! autora dr Radivoja Simonovića

U izdanju Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“ u Somboru objavljena je knjiga pod nazivom Naša bolesna kultura! autora dr Radivoja Simonovića. Naime, reč je o sabranim tekstovima koje je dr Simonović objavljivao u vanpartijskom listu Glas naroda koji je izlazio u Somboru. Dr Dušan Ristić, sociolog sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, obogatio je ovo izdanje svojim iscrpnim Pogovorom koji počinje rečima: „U nizu tekstova pod nazivom Naša bolesna kultura koji su nastajali tridesetih godina prošlog veka, dr Radivoj Simonović se bavio kritikom patoloških manifestacija kulturnog života u jugoslovenskom društvu između dva svetska rata.“ Ristić u svom tekstu navodi i to da „iz ovih tekstova, jasno je da je autor bio vrlo upućen u različite oblasti društvenog života. Pored informisanosti o određenim društvenim procesima i njihovim najvažnijim elementima, primetan je i autorov sistematičan način izlaganja, iako, verovatno, njegova namera nije bila da zasnuje nekakav koncept kulture.“ U izdanju je pre svega  reč o sistematskoj kritici različitih društvenih problema i manjkavosti kulturnog života, odnosno o pokušaju autora da u tekstovima ukaže na negativne društvene pojave ili kako ih on naziva, bolestima kulture. Urednik izdanja Vladimir Jerković u opširnijem Predgovoru, između ostalog piše: „Središte kritike dr Simonovića, kada piše o neselektivnom i masovnom preuzimanju i pomodarstvu svojih savremenika, koje prevazilazi racionalne okvire, jeste to i takvo ponašanje naroda. Jedan, mukom i žrtvama oslobođen dugog ropstva, narod i njegovo društvo, dobija zajednički imenilac u novoj neslobodi, u konzumerističkom snu o kojem piše dr Simonović. Snu koji nije puka kupovina, nagomilavanje, preuzimanje stilova i mode, potrošnja i upotreba, ili samo posedovanje, pridodajemo i identifikaciju u novom modelu koji nije autentičan i koji potiče iz druge sredine, druge kulture sa različitim istorijskim i političim kontinuitetom. Reklo bi se, da Simonovićev narod samo želi na prečac u taj bolji svet, želi da preskoči vekove razlika i prisvoji univerzaliju potrošačkog društva lišenog važnosti onoga sopstvenog i samosvojnog. Tom slobodnom Simonovićevom narodu trebaju sve blagodati praktičnog uma i sve najnovije civilizacijske tekovine u kojima sam taj narod nije uzeo učešća, već je samo uživalac.“ Dr Radivoj Simonović u svojim tekstovima kritikuje i obrazlaže zablude ukazujući, i podacima potkrepljujući, svoje navode o tome šta smatra da nije dobro a kada je reč o životu na selu i gradu, kada je reč o problemu ekonomskih kategorija i ugroženosti naroda prihvatanjem određenih modela, ili kad piše o manjkavostima obrazovanja i kulturnih trendova, ili pomame za svim što dolazi iz Nemačke započinjajući svoje pisanje članaka naslovom Obožavanje Nemaca i njihove kulture i nauke. Članci su objavljeni u autentičnom obliku, a pored navedenog u tekstu je dat i kraći opis ovog malog konstituenta istorije somborske periodike koja zaista ostaje nedovoljno poručeno blago. U tekstu preminulog kolege Branka Jokića znatiželjan čitalac može saznati nešto više o Glasu naroda, koji je izlazio u Somboru od 1928. do 1941. godine.