Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Konkurs Zaštitnika građana za najbolji esej o ljudskim pravima

U želji da podstakne veće angažovanje građana u unapređenju ljudskih prava i poboljša razumevanje položaja različitih marginalizovanih grupa u društvu, Zaštitnik građana Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za studente i novinare za najbolje eseje na temu prava osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, LGBT osoba, kao i ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Esej treba da analizira: položaj u društvu jedne ili više marginalizovanih grupa, odnosno osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, LGBT osoba kao i (ne)ravnopravnost žena i muškaraca i da ponudi ideje i predloge za unapređenje njihovog položaja i ostvarivanja prava Na konkurs se mogu javiti novinari (zaposleni u medijskoj kući/redakciji ili slobodni novinari) i studenti (dodiplomci, svih fakulteta)Pravila konkursa tekst sa kojim se konkuriše mora biti nov, odnosno da nije ranije objavljivan tekst može biti teorijski, analitički, opis i komentar nekog primera dobre prakse, iskustveni i dr. tekst sme da ima najviše 12000 karaktera sa proredomNačin prijavljivanja autor prilikom konkurisanja mora da naglasi da li je student ili novinar i navede sledeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja i grad, broj telefona, i-mejl adresu, kao i naziv medijske kuće/redakcije u kojoj radi, odnosno naziv fakulteta i grupe/odeljenja i godinu studija. tekstovi mogu da se šalju redovnom (Deligradska 16, 11000 Beograd) ili elektronskom poštom ( zastitnik@zastitnik.rs). Štampani tekstovi moraju biti kucani (tekstovi pisani rukom se neće razmatrati). Ukoliko se tekst šalje elektronskom poštom, u naslovu poruke (subject) mora da stoji „Za konkurs za ljudska prava“, a sam tekst mora biti u prilogu poruke (attachment).Rok za dostavljanje tekstova je 10. maj 2014 godine.Dodela nagrada stručna komisija za ocenu tekstova će izabrati po tri najbolja teksta u dve kategorije (za novinare i za studente). najbolji tekstovi će biti objavljeni u dnevnim novinama/nedeljnicima, i na sajtu Zaštitnika građana, a autori nagrađeni tabletom. rezultati konkursa (imena autora šest najboljih tekstova biće objavljeni na sajtu Zaštitnika građana tokom juna meseca). prispeli tekstovi se ne vraćaju. nagrade će biti uručene na posebnoj ceremoniji krajem juna meseca. *Zaštitnik građana sprovodi ovu aktivnost uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine NorveškeDeligradska 16, 11 000 BeogradTelefon: 011 2068 100Faks: 011 2068 182zastitnik@zastitnik.rswww.zastitnik.rs osobe za kontakt: Vladimir Jovanović 064/8768 564 ( vladimir.jovanovic@zastitnik.rs) i Svetlana Vukomanović 064/8768 586 ( svetlana.vukomanovic@zastitnik.rs). Tel. 2068 134