Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Bibliotekarsko društvo Srbije

Rešenjem ministra kulture i informisanja od 14. januara 2019. godine Bibliotekarskom društvu Srbije utvrđen je status reprezentativnog udruženja u kulturi za bibliotečko-informacionu delatnost za teritoriju Republike Srbije.

Ovo je velika vest za bibliotečko-informacionu delatnost i bibliotekare u Srbiji, jer je uspešno okončana višegodišnja inicijativa BDS za priznavanje reprezentativnog statusa, uključujući i pokušaje prethodnih uprava BDS da se prizna značaj udruženja bibliotekara koje postoji i radi još od 1947. godine.

***

U ponedeljak, 25.02.2019. god. u Narodnoj biblioteci Srbije održana je Skupština Bibliotekarskog društva Srbije, prva u ovoj godini. Sednici su prisustvovale Nataša Plavšić i Anđelija Pruginić kao predstavnici   podružnice za Zapadnobački okrug.

Dnevni red Skupštine:

Verifikacija mandata delegata Skupštine u skladu sa Statutom Bibliotekarskog društva Srbije.

  1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine BDS od 23. februara 2018. godine
  2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Bibliotekarskog društva Srbije i podružnica BDS u 2018. godini
  3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja BDS za 2018. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje Programa rada BDS u 2019. godini
  5. Održavanje Izborne skupštine BDS u 2019. godini
  6. Tekuća pitanja

Pored navedenih tački dnevnog reda predložen je i tekst  za usvajanje ETIČKOG KODEKSA  bibliotekara Srbije, koji je od velikog značaja za biblioteke kao institucije, bibliotekarstvo kao profesiju i bibliotečko–informacione delatnosti uopšte za obrazovanje, nauku i kulturu.

Važno je navesti i to da je u Somborskoj biblioteci u petak, 22.02.2019. održana Skupština podružnice za Zapadnobački okrug i da su odabrani novi predstavnici podružnice u Bibliotekarsko društvo Srbije. To su bibliotekari iz Sombora- Nataša Plavšić, Marina Brnja i Anđelija Pruginić, zatim Branka Vejin iz apatinske biblioteke i Biljana Zlatković iz biblioteke u Odžacima.