Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

 Vuk i Somborci

 VUK i Somborci / priredio Vladimir Jerković na osnovu priloga u tematskom dvobroju (49-50) Časopisa za kulturu "Dometi". - Sombor : Gradska biblioteka "Karlo Bijelicki" : Vukova zadužbina, Ogranak, 2016 (Budisava : Krimel). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 200. - Predgovor: str. 9-15. - Reč priređivača: str. 47.

ISBN 978-86-81749-88-3 (broš.)
821.163.41.09 Karadžić V.

COBISS.SR-ID 305337351