Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Naša bolesna kultura!

  Naša bolesna kultura! / Radivoj Simonović. - Sombor : Gradska biblioteka "Karlo Bijelicki", 2016 (Budisava : Krimel). - 119 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Somborska baština)

Autorova slika na koricama. - Tiraž 200. - Str. 5-13: Reč urednika / Vladimir Jerković. - Str. 93-98: Glas naroda / Branko Jokić. - Str. 99-119: Dijagnoze kulturnog života / Dušan Ristić.

ISBN 978-86-81749-87-6 (broš.)
821.163.41-92
821.163.42-92.09 Simonović R.
316.72(497.1)"1918/1941"

COBISS.SR-ID 305329159

Somborske novine

Snimak promocije (18. novembar 2016. godine)