Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Laza Kostić u Somboru

Laza Kostić u Somboru / predgovor napisao i tekstove odabrao Miro Vuksanović. - U Somboru : Narodna biblioteka "Karlo Bijelicki", 1980 (Sombor : Prosveta). - 228 str. : fotogr. ; 20 cm

Laza Kostić u Somboru: str. 13-81. - Napomene: str. 227-228.

(Broš.)
821.163.41.09 Kostić L.
821.163.41-821

COBISS.SR-ID 15576327