Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Eta Carinae

Rukopis Eta Carinae sadrži trideset i sedam pesama podeljenih u pet ciklusa nejednakog obima koji odaju utisak koherentnosti i zaokruženosti. Pesnikinja progovara ne samo o svojoj stvarnosti, već i o kolektivnoj svesti svoje generacije, na taj način neprestano idući od ličnog i konkretnog ka opštem i univerzalnom. Ona neretko otkriva detalje svog pesničkog postupka, pozivajući čitaoce u svoju intimu i deleći svoj književni svet sa njima. Pesnički i prozni kanon na koji se oslanja tvori njen referentni okvir i prozor u svet, ali i tačku susreta sa svakodnevnicom koja hrli u njen lični prostor stvaranja. Premda bez formalne rime, pesme rukopisa Eta Carinae uspostavljaju svoju unutrašnju šemu rimovanja i ritam koji uvodi muzikalnost u čitalačko iskustvo i upotpunjuje ga.

Dnevnik: Dnevnikova knjiga - Danica M. Savić Eta Carinea (16. 03. 2021)

 

Izvor: Novosti