Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

XVI конференција Библиотекарског друштва Србије

XVI конференција Библиотекарског друштва Србије одржана је 12. и 13. децембра у Народној  библиотеци Србије у Београду. Овогодишња тема конференције била је Мале библиотеке у великом дијалогу за промене.

Шеснаеста по реду конференција Библиотекарског друштва Србије настојaла је  да отвори простор за дијалог о темама које се, пре свега, тичу малих или мањих библиотека, како би се пажња стручне јавности посветила овом бројном и разноликом сегменту библиотечко-информационе делатности. Под малим библиотекама подразумевао се широки спектар установа и организација библиотечко-информационе делатности које до сада нису биле у фокусу конференција БДС: библиотеке са једним запосленим, специјалне библиотеке и библиотечко-информациони центри, библиотеке високошколских и научно-истраживачких институција, јавне библиотеке (мање градске и општинске библиотеке), школске библиотеке, итд.

Програм су чинили прикази и презентације следећих сесија: Мале библиотеке-стандарди, смернице, стварност; Библиотекари 20. века у академским и научним библиотекама; Платформе за 21. век; Чувари културне баштине и Библиотека-културни центар локалних заједница. Одржана је и свечана Скупштина БДС поводом дана библиотекара 14. децембра и церемонија доделе награда БДС за 2019. годину.

На овогодишњој конференцији БДС из сомборске библиотеке присутвовали су виши дипломирани библиотекар Наташа Плавшић и дипломирани библиотекари Радмила Лазаревић и Жана Гњатовић.