Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

ВОДЕЋЕ МЕСТО СОМБОРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ COBISS СТАТИСТИКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Стручни тим ВБС Центра (Виртуелна библиотека Србије) израдио је статистичку анализу коришћења локалних база података библиотека чланица система COBISS.SR. Израђене су следеће статисике: Статистика коришћења и услуга COBISS/OPAC -а и Статистика позајмице из COBISS базе о броју чланова за период 01.01.2013 – 31.12.2013. године.Сомборска библиотека, као пуноправна чланица система COBISS.RS, је на основу резултата приказаних у статистикама заузела прво место међу јавним библиотекама чланицама система COBISS.RS. по броју свих уписаних чланова, укупно 14 467 чланова. У Библиотеку се прошле године учланило 7623 корисника, 4525 женског и 3098 мушког пола, или 9% укупног становништва Сомбора. Ове године, предшколци, ученици основних и средњих школа чине заједно са студентском популацијом 63% укупног чланства.Такође, у 2013. години читаоци су позајмили 101.952 књиге (обрт фонда 0,3) и 2350 примерака новина и часописа. Статистика бележи 10.873 посета библиотечким читаоницама и 3572 интернет-сесије; 13.367 посета програмима, промоцијама и радионицама које су организоване у Библиотеци. Овај број обухвата и посете разних стручних и туристичких група.Аутоматизација позајмице библиотечко-информационе грађе на Позајмном одељењу за одрасле кориснике и Дечјем одељену омгућила је читаоцима да од куће, помоћу рачунара, преко COBISS/OPAC -а, а у оквиру сервиса Моја библиотека, резервишу или продуже позајмицу грађе. Било је 146 посета овог типа током којих је обављена 261 трансакција, резервација или продужење позајмице грађе.