Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЋ О РЕАЛИЗМУ Тихомир Петровић

Ових дана се у издању Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ у Сомбору појавила књига Тихомира Петровића, професора књижевности Педагошког факултета у Сомбору под насловом Велибор Глигорић о реализму. Књига се односи на познатог српског књижевног критичара и историчара Велибора Глигорића (1899-1977). Аутор се занима Глигорићевим поимањем реализма као посебног књижевног метода и стилске формације. У раду се говори о Глигорићевом схватању реализма XIX и XX века и посебно књижевности реализма. Пажња је посвећена српској књижевности. Говори се и о књижевности јужнословенских народа. Аутор је показао значај који је имао Велибор Глигорић за српску књижевнокритичку мисао, те да је Глигорић један од најистакнутијих поборника реализма у књижевности. Извесно, реч је о занимљивој књизи која се појављује у форми другог прерађеног издања.