Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Упоредни приказ појединих исхода рада матичних библиотека у Републици Србији

Библиотекарке Градске библиотеке, Марина Брња, Бранислава Опачић и Иња Фирањ, у понедељак, 18. јула, презентовале су резултате истраживања Упоредни приказ појединих исхода рада матичних библиотека у Републици Србији. Сврха овог истраживања јесте анализирање делатности матичних библиотека у Србији током 2014. године, као покушај да се дође до податка који ће дати одговоре на питања у којој мери се матичне библиотеке налазе у својој културној мисији просвећивања народа, покушавају ли и колико успевају да се суоче са изазовима и препрекама друштва знања и да ли су отворене за промене?Истраживање  обухвата анкетни онлајн упитник који је послат свим матичним библиотекама у Републици Србији,  а такође су коришћени  веб-сајтови матичних библиотека, извештаји о раду народних библиотека као и узајамнa базa података COBIB.SR. Након фазе прикупљања података, сачињен је приказ резултата ове анкете, те су на тај начин добијене одређене информације, упоредно аналитички приказане, које су мапирале и ближе фактички окарактерисале рад наших матичних библиотека.Добијеним резултатима, увиђа се да велики број библиотека, као важни носиоци културног, образовног и информационог друштва, успешно одолева изазовима са којима се сусрећу. Библиотеке у Републици Србији предано обављају своје делатности и континуирано раде на њиховом развоју, како сарадњом са невладиним организацијама, удружењима и другим државама, тако и разноврсном понудом садржаја које нуде својим корисницима, као што је организовање различитих манифестација и програма, популарисање књиге и читања и промовисање националне и светске културне баштине. Дигитализацију обавља чак 90% библиотека, а најчешће се дигитализује завичајна грађа и стара и ретка књига.Резултати истраживања доступни су на сајту Градске библиотеке (www.biblioso.org.rs).