Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

У радној посети Градској библиотеци био је Богдан Трифуновић председник БДС

У среду, 6. 7. 2016. године, у радној посети Градској библиотеци Карло Бијелицки био је др Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије и главни и одговорни уредник вишедеценијског научно-стручног часописа Библиотекар. Након што је сомборска библиотека слала дописе свим релевантним чиниоцима у делатности, а у вези са одлуком скупштине града Сомбора о максималном броју извршилаца по организационим јединицама у јавном сектору, позиву за помоћ и савет у задатој ситуацији одазвао се и др Трифуновић у име Библиотекарског друштва Србије. Дакле, након радне посете управника Библиотеке Матице српске г. Радуловића, академика Мира Вуксановића управника Библиотеке САНУ и председника савета Мађарске националне мањине Јене Хајнала и др Трифуновић је личном посетом показао искрену намеру да се проблем реши на најбољи могући начин. Др Трифуновић је разговарао са Владимиром Јерковићем, директором најстарије установе културе у граду, о начину опхођења и поступању у овако комплексној проблемској ситуацији. Закључено је да се ваља управљати према Закону о библиотечко-информационој делатности, Закону о култури и Националним стандардима у библиотечко-информационој делатности а када је реч о реорганизацији послова у установи са циљем да услуга остане на високом нивоу, да се задрже кључна одељења и да се настави са квалитетом рада који је оцењен као високопрофесионалан и за пример. Трифуновић и Јерковић обишли су одељења градске библиотеке, разговарали о програмској и издавачкој делатности, пројектима у области културе и начинима прибављања библиотечке грађе. Па ипак, највише времена било је речи о реорганизацији послова у установи са максималним бројем од 30 извршилаца који је одређен одлуком скупштине града на предлог одговарајуће комисије која се бавила одређивањем максималног броја запослених по организационим јединицама које се финансирају из буџета локалне самоуправе. Трифуновић је изразио забринутост за редовно функционисање установе због одлуке која умањује број запослених лица за 25% у сомборској библиотеци уз констатацију да он, будући да има увид у ову проблематику на нивоу Републике Србије, није наишао ни на један овако драстичан случај умањења броја запослених у било којој библиотеци у држави, а да су квоте од највише 5% за умањење оне које су просечне за ниво републике.