Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Сватовски обичаји сомборских и салашарских Срба староседелаца

Сватовски обичаји сомборских и салашарских Срба староседелаца, нова књига у издању Градске библиотеке Карло Бијелицки, аутора Слободана Вукобратовића. Др Весна Марјановић, музејски саветник у Етнографском музеју у Беогаду, у Рецензији наводи: „Значај овог рукописа јесте и то што су носиоци овог наслеђа казивачи и учесници у тим збивањима, односно и даље носиоци живог наслеђа. У том смислу рукопис Слободана Вукобратовића представља значајан допринос у очувању традиционалног модела мишљења и понашања за културу српског народа, али и шире, јер су се представљени обрасци формирали, одржали, прилагођавали и развијали у мултикултуралном подручју какво је данашња Војводина, односно северни делови Бачке.“У књизи су детаљно, уз обиље фотографија, описани предсватовски обичаји, припреме зе сватове, обичаји првог и другог дана сватова и обичаји после сватова. Посебно поглавље књиге посвећено је сватовским свирачима и сватовским песмама. Књига је објављена у оквиру едиције Сомборска баштина, главни уредник је Владимир Јерковић. Тираж књиге 300 комада.