Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Стручно-научни скуп Библиоинфо

Поводом 55 година од покретања наставе библиотекарства на високошколском нивоу на Филолошком факултету Универзитета у Београду одржан је стручно-научни скуп Библиоинфо. Организатори конференције су били Универзитет у Београду, Филолошки факултет и Катедра за библиотечко-информационе науке овога факултета.Отварању су присуствовали бројни гости, представници државних институција, ректор универзитета, студенти и библиотекари. Проф. др Љиљана Марковић деканица факултета и проф. др Александра Вранеш, продеканица, отворили су скуп, да би се потом присутнима, о овом јубилеју, обратили и други. У оквиру конференције одштампан је зборник резимеа који претходи зборнику радова аутора научних чланака који су представљени на конференцији, а међу 18 излагача, односно предавача, био је и дипл. филолог, Владимир Јерковић.Наиме, Јерковић је представио један лист из завичајне периодике који је излазио у периоду 1943-1944. г, дакле, за време окупације Сомбора од стране мађарских фашистичких трупа. Представљен је садржај листа, уредничка концепција покретача Наших новина, како су се звале, др Грге Вуковића, рођеног Чонопљанца, а у аналитичком делу издвојене су поједине индикативне рубрике и чланци. Наше новине, налазе се у збирци завичајне периодике сомборске библиотеке и значајно су сведочанство о деловању Хрватске сељачке стране (ХСС) и њених поборника у нашој средини, а у овом предмету, за време трајања Другог светског рата. Ове новине обраћале су се Буњевачком и Шокачком живљу, и цитирајући речи самог уредника Вуковића, служиле су "борби против декроатизације Буњеваца и Шокаца". Још једним приказом једног дела периодике која је у Сомбору излазила, Јерковић је учинио осврт, на примеру ових новина, и на прилике и друштвено-политичке околности доба у којем су штампане у улици Чихаш Бене бр. 3.Како је на Библиоинфо конференцији излагало неколико позваних, они који су се одазвали пригодним радом, заиста су се и одужили адекватно датом поверењу, да истраживачким деловањем и писаним доприносом узму учешће у обележавању, за библиотечку струку, ове овеома важне годишњице. О томе сведочи Зборник резимеа и све што су присутни могли слушати у току трајања скупа.