Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Шта читамо и шта препоручујемо

Једно од стално актуелних, међу библиотекарима често постављаних питања јесте – Колико библиотека данас утиче на развој (локалне) заједнице и друштва у целини? Колико је она заиста важна за савремено друштво? Које су то добре праксе, савремене технологије и могућности које пружа али и намеће савремено доба у изградњи квалитетног читалачког укуса? 

О интервенцијама у простору и на фонду, програмским активностима, употреби савремених технологија, комуникацији са корисницима, сарадњи са медијима говорио је  Марјан Маринковић, виши библиотекар, помоћник директора за библиотечку делатност Библиотеке града Београда и Беба Станковић, виша библиотекарка, Одељење за програме из културе и протокол Народне библиотеке Србије.

Предавању су присуствовале библиотекарке са Позајмног одељења Јелена Бачи и Жана Гњатовић.