Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

„Срце“ Града

Поводом иницијативе Скупштине града Сомбора за разрешење директора Сомборске библиотеке Миљане Зрнић и предлога да Влада Аутономне Покрајине Војводине именује вршиоца дужности:На седници Скупштине града Сомбора (11. децембар 2012) начињен је низ неправилности и процедуралних грешака, због изосталих сагласности надлежних институција и у примени неважећег Статута Библиотеке при именовању чланова Управног одбора. По новом Статуту именује се мањи број чланова (7), а на Скупштини града Сомбора именовано је 6 представника оснивача, а уопште нису именовани представници Библиотеке (3).Градска библиотека Карло Бијелцики, окружна матична библиотека Западнобачког округа има законом утврђене посебне задатке, у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности, другим актима, прописима и стандардима. Њена функција надзора и статус институције од посебног интереса за Републику, условљава и сагласност Народне библиотеке Србије при именовању директора.Библиотека Матице српске, као матична, редовно прати и оцењује резултате њеног стручног рада.Руковођење матичним библиотекама налаже велико искуство у струци, па је за осниваче обавезујуће предлагање компетентних. У озбиљним државним пословима нужно је избећи правно нерегуларну ситуацију, предлагањем некомпетентних који не испуњавају услове.Након бројних обраћања појединаца и институција из земље и иностранства, уз изненађење и велику подршку Библиотеци и њеном директору, обавезујуће је, због стручне јавности, изрећи битне податке о учинку Библиотеке:За пројекат New City – Probuđeni grad Библиотека је за доградњу, уређење, опремање и нови програмски концепт обезбедила од државних институција, фондација, спонзора и донатора преко 500.000 € изван буџета Града Сомбора; њени библиотекари поседују највећи број лиценци за стручне послове; бројни програми реализовани су уз спонзоре и донаторе; Библиотека своје послове обавља репрезентативно и у оквиру међународних стандарда; програми и пројекти реализовани су и са међународним партнерима; представници Библиотеке презентовали су Библиотеку на стручно-научним скуповима у земљи и иностранству; ангажовано је 54 сарадника у Јавним радовима за послове аутоматизације и дигитализације с великим доприносом особа са инвалидитетом – све под окриљем именовања Сомборске библиотеке, у Министарству културе и информисања РС, за огледну институцију с примерима добре праксе. Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске, сталним праћењем и надзором рада Сомборске библиотеке истичу стандарде и модернизацију Градске библиотеке Карло Бијелицки као иновативни пример савременог библиотекарства.Сомборска библиотека је на основу приказаних резултата заузела водеће место међу 62 јавне библиотеке чланице система COBISS.SR које користе програмски сегмент COBISS/Позајмица. Водећа је по броју позајмљене библиотечке грађе, а у статистици је видљив и највећи број коришћења онлајн каталога.* Миљана Зрнић, професор опште књижевности - дипломирани библиотекар и дипломирани театролог, аутор је, потписник, водитељ и креатор бројних програма и пројеката у библиотекарству, сомборској култури и учесник је регионалних и међународних стручних скупова.Радни спор с Мајом Влајнић (једном од 54 ангажована лица по пројектима и програмима) обилује изношењем неистинитих и увредљивих тврдњи породице Влајнић у институцијама и медијима, а лако су проверљиве. Опасне су ствари и даље кажњиве њихове неистине у медијима о кривичним процесима који нису ни покренути, а одбачени су као неосновани. Библиотека и даље тражи заштиту од компетентних пред „погромом“ Влајнић, а на савести је надлежних институција повлађивање недоличном.Евидентан је прекршајни „слалом“ судије који се, без сведочења Библиотеке, оглушио о Управни суд и Министарство рада и социјалне политике РС, чије тумачење констатује незаконит поступак инспекцијског надзора и контроле у случају Маје Влајнић, ипак само говори о људском фактору.И ревизорски и извештај вештака говоре о уредном материјалном пословању и наменски исплаћеним средствима у Библиотеци.И Скупштина града Сомбора (11.септембра 2012), без примедби је усвојила Извештај о раду Библиотеке, а Градско веће је у прекршајном предмету истакло „традицију и дугогодишњи успешан рад Библиотеке “.Осврти о неоснованим, срамотним и увредљивим, политички интонираним, иницијативама против Библиотеке, нису аршини наше праксе.Срамота нанета правди има свој ток и право лице.Ако је велики допринос Сомборске библиотеке културолошком одсјају Сомбора мерљив професионализмом, онда је излишна свака друга мера за меру.А Библиотеци припада да се приклања унапређењу духовности и именовању људске мере.ПС: Миљана Зрнић има само чланску карту Библиотеке. Није члан ни странке, ни странака.Директор Градске библиотекеКарло Бијелицки СомборМиљана Зрнић