Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Србија између Истока и Запада: наука, образовање, култура и уметност

Филолошки факултет Универзитета у Београду био је организатор међународне конференције на тему Србија између Истока и Запада: наука, образовање, култура и уметност. Ово је била дванаеста међународна конференција коју Филолошки факултет организује. Намера организатора Конференције била је да се са теоријског и емпиријског становишта размотре, између осталих: улога библиотека и библиографија у савременом културолошком диверзитету; проблем односа светске културне баштине и позиције мањих културних простора у њој; књижевност у компаративном и интердисциплинарном контексту; однос медија с једне, и науке, културе и образовања, с друге стране; нове комуникационе технологије у библиотечкој и наставној делатности; образовање у светлу примене нових информационих технологија; књижевност у интеркултуралним процесима; књижевност у епохи интернета; језици Балкана у компаративним и интердисциплинарном контексту. Отварање конференције је било у амфитеатру Народне библиотеке Србије, а присутнима се прво обратио в.д. управника НБС господин Дејан Ристић, а за њим су говорили Проф. др Александра Вранеш деканица Филолошког факултета у Београду, генерални секретар САНУ Димитрије Стефановић и др. У Зборнику резимеа овог научног скупа налази се и оригинални научни рад дипломираног филолога Владимира Јерковића под називом Парадигма постмодерних медија као изазов култури, образовању и васпитању. У седам различитих секција, у четири различита простора, Народној библиотеци Србије, Филолошком факултету, у Галерији Педагошког музеја, Етнографском музеју, своје радове представило је 152 окупљена учесника. Од велике је важности за Градску библиотеку Карло Бијелицки управо то што је имала посленика на оваквом значајном скупу, односно што је евидентно да и сама библиотека, путем ангажмана запослених, не само да узима активног учешћа у погледу професионалног усавршавања, него и скромно доприноси научној заједници која негује исте вредности које заступа и Градска библиотека у Сомбору. Ова сомборска установа културе врши перманентно праћење струковних трендова, запослени редовно посећују стручне и научне скупове и семинаре, узимају активно учешће и презентују своје идеје и радове, одлазе на обуке за руковање информационим базама, а обаваљајау континуирано и друге видове професионалног усавршавања.