Градска библиотека "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ", Краља Петра I 11, 25101 Сомбор, 025/431-011, 025/482-827

Сомборски књижевни фестивал

Сомборски књижевни фестивал одржан је 21. и 22. маја у организацији Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ и уз подршку Града Сомбора, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, и Министарства културе и информисања Републике Србије.

У петак, 21. маја, уприличено је свечано отварањена којем су се публици обратили Наташа Туркић, директорка Библиотеке, и уредништво Фестивала, Тамара и Драган Бабић.Након отварања уследила је додела награде на конкурсу за другу књигу аутора млађих од тридесет и пет година, која се састоји из штампања награђеног рукописа и дипломе. Ове године награђена је збирка кратких прича Сломљени триптих Страхиње Млађеновића који се у кратком разговору представио публици, говорио о значају конкурса као аутор чији се рукопис и прошле године наметнуо као један од фаворита за награду, и истакао значај рада на књизи пре но што се она појави пред читаоцима.

Гости првог дана фестивала били су прозни писци Душан Вејновић и Бојан Кривокапић, који су се сомборској публици представили читањем своје прозе и кроз разговор са Драганом Бабићем. Они су говорили о свом стваралаштву у време пандемије, својим прозним почецима и наградама којима су овенчани, као и о очекивањима и надањима везаним за своја наредна дела. Уз то, они су се представили као писци који често промовишу своју књижевност у другим градовима и пределима, те су могли да повуку паралеле између књижевних дешавања и догађаја у мањим и већим срединама, као и у региону и иностранству.

                  

Гости другог дана фестивала, 22. маја, били су песници Данило Лучић и Бојан Васић, а они су, након читања своје поезије, у разговору са Тамаром Бабић говорили о својој песничкој генерацији, узорима који покрећу њихов рад, статусу домаће поезије у региону и свету, као и значају нових могућности организовања књижевних вечери, промоција и фестивала овог типа.

                  

Као песници са богатим искуством и опусом иза себе, премда су представници младе песничке генерације, аутори су говорили о значају уредничког рада на припреми рукописа пре публикације, али и сарадњи са писцима сличних година и сензибилитета који су њихова прва читалачка публика и консултанти на пољу критичко-уредничког рада који доводи до квалитетнијих песничких наслова.

Овогодишњи Сомборски књижевни фестивал одржан јеу дворишту Дечјег одељења Градске библиотеке, уз поштовање препоручених мера заштите и ограничење могућег броја посетилаца.

Фeстивaл je прeнoшeн уживo нa Фejсбук стрaници Сoмбoрскoг књижeвнoг фeстивaлa.

Галерија

Meдиjи:

Сoмбoрскe нoвинe

Културни мaгaзин Aрт-eриja

Пoртaл Сoинфo: Кривoкaпић: Уживaм у ствaрaлaчкoм прoцeсу (23. мaj 2021); Пeсници зaкључили Сoмбoрски књижeвни фeстивaл (25. мaj 2021)

Нoви рaдиo Сoмбoр: Moћ књигe и у oтeжaним услoвимa: Успeшнo прoтeкao двoднeвни Сoмбoрски књижeвни фeстивaл Грaдскe библиoтeкe "Кaрлo Биjeлицки"